Oferujemy

Kursy krótkie

 • AutoCAD
 • Obsługa klienta
 • Logistyka z wykorzystaniem oprogramowania ISOF-Start
 • Turystyka z wykorzystaniem oprogramowania S4H
 • Gastronomia z wykorzystaniem oprogramowania Gastro
 • Recepcjonista w hotelu z wykorzystaniem oprogramowania Gastro

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 • Technik logistyk
 • Technik administracji
 • Technik reklamy
 • Opiekun medyczny
 • Elektryk

Praktyki i staże

Organizujemy dla uczniów i szkół praktyki i staże, znajdując pracodawców, przygotowując programy stażowe, a także monitorując wykonywane zadania, a także proces wydawania referencji

Doradztwo zawodowe

Prowadzimy dla osób młodych indywidualne doradztwo zawodowe, a także grupowe warsztaty wspierające odnajdowanie się na rynku pracy.

E2B

Organizujemy spotkania i moderujemy współpracę na linii firma – szkoła, dbając o jej jakość i trwałość.